- BUGETE -


17. Bugetul pe titluri de cheltuieli aticole si alineate pe anul 2017

16. Bugetul de venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2017

15. Cont de executie - cheltuieli la 31 dec. 2016

14. Cont de executie - venituri la 31 dec. 2016

13. Bugetul pe titluri de cheltuieli, aticole si alineate la 27 dec. 2016

12. Bugetul institutiei finantat integral sau partial din venituri proprii la 22 noi. 2016

11. Cont de executie - cheltuieli la 31 dec. 2015

10. Cont de executie - venituri la 31 dec. 2015

9. Buget de venituri si cheltuieli programe nationale VI pentru 2015

8. Buget de venituri si cheltuieli pentru 2015

7. Cont de executie - cheltuieli la 30 septembrie 2015

6. Cont de executie - cheltuieli la 31 iulie 2013

5. Cont de executie - venituri la 31 iulie 2013

4. Buget - pe titluri de cheltuieli pentru 2013

3. Buget - pe capitole si subcapitole pentru 2013

2. Cont de executie - cheltuieli la 31 iulie 2012

1. Buget de venituri si cheltuieli pentru 2009- CONTRACTE -


7. Act Aditional Contract de Furnizare de Servicii Medicale Spitalicesti 30 dec. 2016

6. Act aditional furnizare servicii RMFB in ambulatoriu 9 dec. 2016

5. Act Aditional Contract de Finantare Programe Nationale de Sanatate Curative 22 noi. 2016

4. Act Aditional Desfasurare Activitati in AP-ATI 31 oct. 2016

3. Act Aditional Contract Desfasurare Activitati Programe Nationale de Sanatate Curative 25 oct. 2016

2. Contract furnizare servicii ingrijiri la domiciliu 21 iul. 2016

1. Act Contract furnizare servicii clinice in ambulatoriu 21 iul. 2016- ACHIZITII -


3. Contracte de achizitii publice de medicamente in 2016

2. Contracte de achizitii publice diverse in 2016

1. Program achizitii pentru anul 2016 - 4 apr. 2016