Servicii medicale

 

HOME | DE URGENTA, SPITALICESTI, IN AMBULATORIU, PARACLINICE, RECUPERARE…

Pachetele de servicii medicale și tarifele contractate cu CASJ Gorj:

… de urgenta
 • Servicii medicale…
… spitalicesti
 1. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
 2. Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi
 3. Lista cazurilor rezolvate cu procedură chirurgicală – în spitalizare de zi
 4. Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe serviciu medical/vizită (zi)
 5. Pachetul de baza de servicii medicale in asistenta medicala spitaliceasca pentru afectiuni cronice.
 6. Pachetul de baza de servicii medicale in asistenta medicala spitaliceasca pentru afectiunile acute pentru care plata se face prin tarif mediu pe caz rezolvat (spitale non-DRG)
 7. Servicii medicale spitaliceşti a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat – sistem DRG
… in ambulatoriu
 1. Pachetul minimal de servicii  medicale, in asistenta medicala ambulatorie de specialitate, pentru specialitati clinice.
 2. Servicii diagnostice şi terapeutice, in asistenta medicala ambulatorie de specialitate, pentru specialitati clinice.
… de laborator
 1. Lista investigaţiilor paraclinice – analize de laborator
… de imagistica
 • Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie – imagistică medicală şi medicină nucleară
… de recuperare
 1. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATEA CLINICĂ MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE

VA OFERIM SERVICII MEDICALE DE CALITATE, LA STANDARDE ACTUALE!

 

„Scopul medicinii nu este numai sa vindece sau sa previna bolile,

                  ci înca, sa perfectioneze pe oameni si sa-i faca fericiti si mai buni”

 

                                                                                    Parintele medicinii,

 

                                                                                    HIPPOCRATE

Alte servicii

Anatomie patologica

Pachet servicii…

Analize medicale

Pachet servicii…