Comunicate

Comunicate


– 23.12.2019 –

Comunicat...Comunicat de presa privind indicatorii executiei bugetare:Vă aducem la cunoştiinţă ca pentru anul 2019 au fost îndepliniţi indicatorii aferenţi execuţiei bugetare, la cheltuieli de investiţii, cu finanţare din fondurile alocate de la Ministerului Sănătăţii şi Consiliul Judeţean Gorj, în procent maximal, de 100%.


Urmati acest link pentru amanunte…

– 02.12.2019 –

Comunicat...Drept la replica:In data de 27.11.2019 s-a intrunit comisia de evaluare ca urmare a dispoziţiei nr. 906/26.11.2019 pentru verificarea aspectelor relatate in ziarul Gorjeanul intitulat: „Acuzaţii de malpraxis la adresa unui ortoped de la Spitalul Judeţean Tg-Jiu/Victima, un profesor pensionar, a decedat la Spital in Craiova”.
Analizând foaia de observaţie si in urma audierii medicului curant, s-au constatat următoarele:
a) Din foaia de observaţie reiese ca pacientul a fost internat prin serviciul de urgenta in 02.11.2019, examenul radiologie nu a evidenţiat leziuni osoase, dar medicul de garda a hotarat sa interneze pacientul pentru investigaţii suplimentare(pacientul a fost preluat de medic ul curant a doua zi dimineaţa);
...;
In concluzie, in cazul pacientului, diagnosticul si tratamentul aplicat pe perioada spitalizării a fost cel corect; iar faptul ca pacientul nu a fost reintenat după 2 zile, a fost pentru ca pacientul trebuia internat pe o secţie de cronici sau ingrijit, de familie, la domiciliu. In Spitalul Judetean de Urgenta nu pot fi ingrijti pe termen lung asemenea pacienti.


Urmati acest link pentru amanunte…
Manager,

Ec. Vienescu Dumitru


– 15.11.2019 –

Comunicat...Constatari Comisie de Ancheta Interna privind decesul nou-născutului din secţia Neonatologie:In cadrul anchetei interne desfasurate la Spitalul Judetean de Urgenta Tg Jiu pentru cercetarea evenimentului petrecut in data de 09.11.2019 ora 04:20, respectiv decesul nou-nascutului pacientei S A M internata de urgenta in Sectia Obstetrica- Ginecologie a Spitalului Judetean de Urgenta Tg Jiu, s-a constituit o comisie numita prin dispozitia nr. 861/11.11.2019.
In urma evaluarii cazului s-a constatat:
- pacienta S A M se interneaza de urgenta in sectia Obstetrica- Ginecologie Tg Jiu in data de 08.11.2019 ora 08.20, fiind insarcinata in luna a-IX-a;
- în aceeasi zi se intervine operator practicandu-se operatie cezariana, se extrage un fat viu, care este preluat de personalul sectiei neonatologie;
- nou-nascutul a prezentat detresa respiratorie inca de la nastere.
Evolutia nou-nascutului este aparent favorabila ramanand in continuare in compartimentul de Terapie Intensiva sub monitorizare.


Urmati acest link pentru amanunte…
Manager,

Ec. Vienescu Dumitru


– 11.11.2019 –

Comunicat...Referitor la decesul nou-născutului din secţia Neonatologie:In data de 08.11.2019, ora 08:20, se internează, prin Biroul Internări, pacienta SA, în vârstă de 31 de ani, în secţia Obstetrică. La ora 10:05 se practică cezariană pentru uter cicatricial şi se extrage un făt viu de sex masculin, greutate 4400 g, scor Apgar 8.
Nou-născutul prezintă tulburări de adaptare după naştere. Evoluţia a fost lent nefavorabilă şi decedează la ora 04:20, fără răspuns la manevrele de resuscitare, în pofida conduitei terapeutice instituite.
Conducerea spitalului a dispus efectuarea unei anchete interne, urmând să fie comunicate concluziile.


Urmati acest link pentru amanunte…
Manager,

Ec. Vienescu Dumitru


– 09.10.2019 –

Comunicat de presa...In virtutea dreptului la replică şi a corectei informări a opiniei publice, în legătură cu articolul "Stare critică: scurtă analiză a aberaţiilor maligne ale managerului Capotă”, apărut în publicaţia online „Sabotorii Gorjului”, conducerea Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg Jiu precizează:Drept la replică către publicaţia online “Sabotorii Gorjului”I. In legătură cu achiziţia celor 4 "Lămpi de operaţii” la care face referire dl. Dr. Soare Claudiu şi care au fost livrate Spitalului Judeţean de Urgenţa Tg-Jiu, menţionăm că acestea au fost livrate în baza unui acord cadru încheiat în anul 2018, în urma procedurii de licitaţie deschisă publicată în SEAP prin anunţul de participare nr. 183186/03.03.2018. Aceste lămpi au fost achiziţionate pentru Blocurile Operatorii (3 bucăţi în locaţia din str. Tudor Vladimirescu şi 1 bucată în locaţia din str. Progresului nr. 18); repartizarea celor 3 lămpi din locaţia Tudor Vladimirescu fiind făcută de către medicul coordonator şi asistentul şef din Blocul Operator.
...

X. Referitor la valorile estimate ale procedurilor de achiziţie iniţiate în SEAP, pentru echipamente medicale care depăşesc sumele alocate prin bugetul de venituri şi cheltuieli, menţionăm ca aceste valori estimate corespund cantităţilor maxime estimate a fi achiziţionate pe perioada derulării acordului cadru şi nu valoarea unei singure bucăţi din fiecare echipament. In acest sens, contractele subsecvente şi comenzile pentru anul 2019 se vor încheia la o valoare cel mult egală cu cea aprobată de către Ministerul Sănătăţii şi Consiliul Judeţean Gorj. De asemenea, precizăm că valoarea aparatelor nu poate depăşi lista de investiţii aprobată decât în situaţia în care se va aproba suplimentarea cantitativă a acesteia. Prin urmare contractele subsecvente sunt încheiate cel mult la valoarea aprobată prin lista de investiţii. De asemena, achiziţia de aparatură medicală, consumabile, etc., se face doar în baza referatului de necesitate întocmit de şeful locului de muncă (secţie, compartiment, etc.), acesta având obligaţia, potrivit art.2 alin.5 din HGR 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, de a menţiona în referat valoarea estimată a achiziţiei precum şi caracteristicile tehnice ale produselor solicitate.
In acest sens unitatea a emis o procedură operaţională privind modalitatea de întocmire a referatelor de necesitate, care a fost transmisă tuturor şefilor de secţie sub semnătură pentru aplicare.

Menţionăm că în cazul iniţierii unei proceduri ce se va finaliza prin încheierea unui acord cadru, nu este necesară a fi aprobată prevederea bugetară, deoarece acordul cadru nu instituie obligaţia autorităţii contractante de a achiziţiona produsele respective.

Anexăm mai jos punctul de vedere de pe site-ul www.achizitiipublice.qov.ro, administrat de Autoritatea Naţională pentru Achiziţii Publice:

"Indrumare

In primul rând subliniem că, în temeiul prevederilor legale în materie de achiziţie publică, iniţierea şi derularea unei proceduri de atribuire nu este legată de asigurarea fondurilor.
Corelativ acestui drept, autoritatea contractantă va avea în vedere însă, indiferent de momentul iniţierii procedurii de atribuire, ca, înainte de încheierea contractului, să se asigure de respectarea dispoziţiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice, respectiv Legea nr. 500/2002 şi Ordinul nr.1.792 din 24 decembrie 2002.
De asemenea, pentru a veni în sprijinul autorităţii contractante, în vederea identificării unei soluţii optime de achiziţionare a serviciilor de catering, recomandăm autorităţii să aibă în vederea aplicarea unuia dintre instrumentele specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică prevăzute în cadrul Capitolului III, Secţiunea a 2-a, din Legea nr. 98/2016, respectiv utilizarea acordului-cadru.
Principalele caracteristici ale acordului-cadru sunt conturate în cadrul art. 3, alin. (1) lit. c), din Legea nr. 98/2016, art. 14 şi art. 115, alin. (1), din Legea nr. 98/2016, astfel:
...

In acest sens este important de menţionat că raportul juridic creat între autoritatea contractantă şi unul sau mai mulţi operatori economici, prin încheierea acordului-cadru, nu obligă autoritatea contractantă să achiziţioneze efectiv serviciile ce fac obiectul acestuia, ci îi conferă doar dreptul de a încheia în viitor unul sau mai multe contracte subsecvente, fără a mai organiza altă procedură de atribuire (sau modalitate de achiziţie).
Aşadar, ţinând cont de toate aspectele enunţate mai sus, precizăm că acordul-cadru nu reprezintă un „angajament legal” în înţelesul Legii nr. 500/2002, astfel că încheierea acestuia nu este condiţionată de existenţa certă a fondurilor.
Prin urmare, în cazul atribuirii unui acord-cadru, angajarea cheltuielilor se realizează progresiv, respectiv la semnarea fiecarui contract subsecvent."


Urmati acest link pentru amanunte…
Comitetul Director:

Ec. Capotă Gigel-Gheorghe - manager

Md. Huzu Maddy Andreea - director medical

Ec. Vienescu Dumitru - director financiar-contabil

As. Borhina Ion - director de ingrijiri


– 25.09.2019 –

Comunicat de presa...Ţinând cont de informaţiile eronate, transmise în spaţiul public de publicaţia online “Presa Fără Stăpâni”, în legătură cu anumite achiziţii efectuate de Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, am emis un drept la replică către respectiva publicaţie care să clarifice aceste informaţii.Redăm mai jos dreptul la replică…Drept la replică către publicaţia online “Presa Fără Stăpâni”In virtutea dreptului la replică şi a corectei informări a opiniei publice, în legătură cu articolul „Hârtie igienică de un milion de euro, cumpărată de Spitalul Judeţean din Târgu Jiu”, apărut în publicaţia online „Presa Fără Stăpâni”, în data de 25 septembrie 2019, Departamentul de Comunicare al Spitalului Judeţean de Urgenta Târgu-Jiu precizează:
Achiziţia produsului role prosop hârtie a fost demarată în SICAP în data de 18 martie 2019 şi a fost finalizată prin răspunsul la ofertă în aceiaşi zi.
Această achiziţie, în valoare de 3.150 lei, fără TVA, a fost materializată prin livrarea produselor la data de 18 martie 2019 şi emiterea facturii nr. 7550, din data 18 martie 2019, pe care o ataşăm.
Eroarea care apare pe SICAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) nu se datorează Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu.
Referitor la achiziţia de aparatură medicală finanţată de Ministerul Sănătăţii, procedurile de achiziţie au fost de licitaţie deschisă online, publicate în SICAP, proceduri la care au posibilitatea să se înscrie şi să depună ofertă orice operator economic.


Urmati acest link pentru amanunte…
Manager,

Ec. Capotă Gigel-Gheorghe


12.03.2019

Comunicat de presa...Azi 12.03.2019, au fost finalizate lucrările comisiei de cercetare disciplinară de către Comisia de cercetare disciplinară prealabilă, numită de managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu prin dispoziţia nr. 107/08.02.2019.


A fost întocmit raportul de cercetare disciplinară nr. 8760/12.03.2019, cu privire la fimarea pacienţilor din Secţia Psihiatrie, filmare ce a făcut obiectul aricolelor publicate în ziarul Pandurul din data de 07.02.2019 şi în ziarul Impact în Gorj din data de 08.02.2019.


Managerul unităţii, a aprobat propunerea comisiei de cercetare disciplinară şi a dispus emiterea dispoziţiilor de sacnctionare disciplinară cu reducerea salariului de bază cu 10% pe o durată de 3 luni, a doamnei registrator medical Puşcaşu Diana Ana Maria şi a domnului asistent medical principal Drumen Marius Constantin.


Hotărârea a avut la bază şi Avizul de etică nr. 4/04.03.2019 şi Hotărârea nr. 2/04.03.2019, emise de Consiliul Etic al Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu.Manager,

Ec. Capotă Gigel-Gheorghe


15.02.2019

Comunicat de presa...Astazi 15.02.20l9, au fost finalizate rapoartele de cercetare disciplinară prealabilă, de către comisiile de cercetare disciplinară, pentru acuzaţiile aduse doamnei doctor din cadrul Compartimentului de Pneumologie, Secţia Medicală I şi pentru cei doi asistenţi din cadrul secţiei Psihiatrie, care au fost fotografiaţi în sala de mese, în timp ce se tundeau.


Managerul unităţii a aprobat propunerile comisiilor de cercetare disciplinară şi a dispus emiterea dispoziţiilor de sancţionare, in primul caz, cu reducerea salariului de bază cu 10 % pe trei luni, pentru doamna doctor din cadrul Compartimentului Pneumologie şi în al doilea caz, cu reducerea salariului de bază cu 10 % pe două luni, pentru cei doi asistenţi din cadrul Secţiei Psihiatrie.Manager,

Ec. Capotă Gigel-Gheorghe


12.12.2018

INTERVENTIE CHIRURGICALA COMPLEXA...Referitor la cele 2 victime din data de 07.12.2018, Șchiopan Doina, agresată și soțul acesteia Șchiopan Constantin, agresor, va comunicam următoarele:


Cele doua victime au fost aduse prin transfer de la spitalul Motru în Unitatea de Primiri Urgențe, în data de 07.12.2018 cu următoarele diagnostice de prezentare:

– Șchiopan Doina – policontuzionată prin A.I., multiple plăgi înjunghiate torace și abdomen, șoc hemoragic, intubație orotraheală.

– Șchiopan Constantin-policontuzionat prin autoagresiune, multiple plăgi înjunghiate laterocervical drept și torace anterior.


Echipa multidisciplinara formată din:

Dr. Neagu și Dr. Soare – chirurgi, Dr. Folcut – urolog, Dr. Nica – chirurg torace, Dr. Uritescu – chirurg buco-maxilo-facial, Dr. Dănăiață și Dr. Stavilă – anestezisti, a intervenit imediat pentru stabilizarea pacienților.


În urma unei intervenții complexe, care s-a desfăsurat între orele 10:30 și 16:45, s-a reușit stabilizarea celor doi pacienți, aceștia aflându-se în momentul de fată în afara oricărui pericol. Remarcăm profesionalismul, spiritul de echipa, abnegatia și devotamentul întregii echipe, care au avut ca finalitate salvarea unor vieți omenești și le mulțumim pe aceasta cale.Manager,

Ec. Capotă Gigel-Gheorghe


14.01.2019

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Targu Jiu mulţumeşte...Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Targu Jiu mulţumeşte tuturor categoriilor de personal (medici, asistenţi medicali, infirmieri, îngrijitori de curăţenie), care au desfăşurat activitatea până la data de 31.12.2018, prin cumul pensie - salariu, la nivelul unităţii noastre.


Pentru întregul efort depus pe întreaga perioadă a activităţii, pentru empatia, profesionalismul, dedicarea şi implicarea totală, ţinem să le mulţumim încă o dală, atât noi, cât şi întregul colectivul al Spitalului Judeţean de Urgenţă Targu Jiu.Comitetul Director:

Ec. Capotă Gigel-Gheorghe - manager

Md. Popescu Costinel - director medical

Ec. Vienescu Dumitru - director financiar-contabil

As. Borhina Ion - director de ingrijiri